102 rocznica odzyskania Niepodległości

0
667

11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli ponownie stała się samodzielnym państwem. Ziemie zaborów pruskiego, rosyjskiego i austriackiego na powrót zrosły się w jedność. Marzenia Polaków o niepodległości, po latach walki z germanizacją i rusyfikacją, nareszcie nabrały realnego kształtu. Polska stała się niepodległym państwem, które w krwawych starciach z sąsiadami kształtowało swoje granice.

Walka o odzyskanie Niepodległości zaczęła się długo przed wybuchem wielkiej wojny 1914 roku, o którą modlił się Mickiewicz. Rozgrywała się ona na różnych płaszczyznach: militarnej, dyplomatycznej, gospodarczej i kulturowej. Dzięki kilku pokoleniom naszych przodków, którzy marzyli o niepodległości ziściła się ona ponad wiek temu.

Od odzyskania Niepodległości w 1918 roku minęły sto dwa lata. W tym burzliwym okresie dziejów kolejne pokolenia Polaków przelewały swoją krew , najpierw w II wojnie światowej, a następnie w walce z komunistycznym, totalitarnym systemem. Czas by wreszcie uświadomić sobie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za pomyślność naszej Ojczyzny i nas samych. Odpowiedzialni za niepodległość, depozyt jaki otrzymaliśmy od naszych przodków. Naszym obowiązkiem jest przekazanie tego depozytu – Niepodległej Ojczyzny następnym pokoleniom.

Święto Niepodległości – prezentacja