2 MAJA DZIEŃ FLAGI

0
573

Flaga Polski swą genezą sięga średniowiecza, a jej barwy odwzorowują barwy godła polskiego przyjętego w XIII wieku. Wtedy to panująca dynastia Piastów, wizerunek orła białego uznała za oficjalny symbol państwa. Znak w herbie lub godle jest ważniejszą jego częścią, dlatego biały jest na górze, czerwony na dole. Barwy biało – czerwone towarzyszą przez niemal cały okres historii naszej Ojczyzny w różnych formach.
Pierwsze uregulowanie prawne dotyczące flagi zostało przyjęte w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku. Jako barwy narodowe wybrane zostały kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli biały z czerwonym. Po odzyskaniu niepodległości 1 sierpnia 1919 roku, Sejm Ustawodawczy w uchwalonej ustawie potwierdził, że kolorami flagi będzie biało-czerwony.
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Data święta jest symboliczna i nawiązuje do czasów komunistycznych. W PRL, dzień po święcie pracy 1 maja, władze komunistyczne zmuszały Naród do zdejmowania flag tak aby nie zostały na Święto Konstytucji 3 Maja nie uznawanego przez komunistów.
Pod biało – czerwonymi barwami odnosiliśmy zwycięstwa ale także przeżywaliśmy narodowe tragedie. Nasza Biało – Czerwona jest ważnym symbolem trwania naszego Narodu i Państwa. Symbolem z zaciekłością zwalczanym i niszczonym przez naszych wrogów. Symbolem pod którym ginęły tysiące naszych bohaterów, którym winniśmy pamięć. Wywieszenie flagi narodowej jest symbolem czci jaką jesteśmy im winni. To przede wszystkim my winniśmy szacunek naszym symbolom narodowym. Jeśli nam tego szacunku zabraknie nie wymagajmy od innych żeby nas szanowali.
2 maja Wywieś flagę, okaż szacunek Ojczyźnie i tym którzy za nią walczyli.