77 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

0
381

77 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Powstanie to było największym, w czasie II wojny światowej, zbrojnym wystąpieniem w okupowanej Europie. W walkach przeciwko Niemcom i ich kolaborantom udział wzięła Armia Krajowa , Narodowe Siły Zbrojne i oddziały Armii Ludowej. Głównym celem powstania była próba ratowania powojennej suwerenności Polski. Był to krzyk rozpaczy wobec naszych aliantów, którzy w Jałcie oddali Polskę Stalinowi.
Walki trwały 63 dni, kończąc się zniszczeniem przez Niemców ponad 85% zabudowy stolicy. Straty po stronie polskiej to 18 tys. zabitych i ok. 25 tys. rannych żołnierzy, oraz ok.200 tys. ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród zabitych było dużo młodzieży w tym ogromna większość warszawskiej inteligencji. Niemcy stracili 17 tysięcy zabitych i 9 tysięcy rannych. Powstanie Warszawskie przeszło do legendy stając się wzorem bohaterstwa i poświęcenia w walce o niepodległość