Archimedes Matematyka Plus

    0
    990

    9 uczniów naszej szkoły wzięło udział w 26. edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka. Plus. Uczestnicy w trakcie 45 minut musieli rozwiązać 25 zadań testowych o różnej skali trudności. W teście pojawiły się zadania z zakresu trygonometrii, planimetrii, stereometrii, geometrii analitycznej, statystyki, a także działań na potęgach i logarytmach. Szkolnym opiekunem konkursu był Piotr Hain. Wyniki znane będą na początku stycznia. Laureaci pierwszego stopnia z wyróżnieniem, czyli uczniowie, którzy uzyskają komplet 100 punktów, uhonorowani zostaną przez organizatora zawodów nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymają natomiast upominki i dyplomy.