Delegacja nauczycieli i rzemieślników z zaprzyjaźnionego powiatu Ammerland

    0
    680

    Wizyta niemieckiej delegacji miała uroczysty charakter podczas spotkania ze Starostą Pleszewskim Michałem Karalusem, została bowiem podpisana umowa partnerstwa pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych i szkołą niemiecką Berufsbildende Schulen Ammerland. Umowa ta ma być przypieczętowaniem dotychczasowej i tworzyć ramy dalszej współpracy obu szkół. Podczas spotkania podkreślano, jak ważne jest budowanie przyjaznych relacji wśród młodzieży naszych krajów. Umowa została podpisana przez Starostę Pleszewskiego pana Michała Karalusa i dyrektora Zespołu Szkół Technicznych pana Marka Szczepańskiego, ze strony niemieckiej umowę podpisali Starosta Powiatu Ammerland pan Jӧrg Bensberg i dyrektor Berufsbildende Schulen Ammerland pani Wilma Eberlei.
    Wraz z delegacją do Pleszewa przybyli uczniowie niemieccy, którzy odbywają z naszymi uczniami praktyki zawodowe i realizują właśnie w tym czasie założenia naszej umowy partnerstwa.