FINAŁ TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH

  0
  811

   

   

  wydarzenie

   

  zadania poszczególnych komisji konkursowych

  zadania uczestników

  Europejskiego Tygodnia Języków Obcych

   

  9.00 – 10.00

   

  przedstawienie aranżacji siedemnastu państw (miejsce: łącznik, szatnia)

   

   

  – ocena aranżacji przez redaktora gazety „Życie Pleszewa”

  – ocena aranżacji (z wykluczeniem własnej) przez każdego ucznia

   

  – prezentacja własnego państwa

  – tajne głosowanie wszystkich uczniów na klasę, która ich zdaniem, najciekawiej zaprezentowała wylosowane przez siebie państwo

   

  10.00 -10.10

   

  przejście na dużą salę gimnastyczną, gdzie odbywa się finał konkursu

   

   

  – liczenie głosów uczniów w kategorii „państwo”, podliczanie ilości punktów

  wynikających z oceny aranżacji przez redaktora gazety,

  podsumowanie punktów z wszystkich kategorii : film, quiz, talent show oraz aranżacja państwa

   

   

  10.10 -11.10

   

  prezentacja podróżników/blogerów

  studentwpodróży.pl:

   

  Jak zacząć podróżować?’

   

  – dalsze liczenie punktów

   

  – wysłuchanie prezentacji.

   

  – przygotowanie się do występów uczestników gali finałowej w kategorii talent show oraz quiz na temat państw europejskich

   

  11.10 -12.45

  występy uczestników dopuszczonych do finałowego etapu konkursu w kategorii talent show oraz quizu wiedzy o państwach europejskich

  – ocena występów, podliczenie punktów

  uczestników występujących finałowym etapie konkursu

  – przygotowanie nagród

  oglądanie występów, kibicowanie kolegom i koleżankom, czynny udział widowni w quizie

  12.45 -13.15

  prezentacja / warsztaty podróżników:

  Język obcy we wszystkich

  odmianach.”

  – ciąg dalszy oceny uczestników w kategorii talent show oraz podliczanie punktacji w kategorii quiz

  – przygotowanie nagród i wyróżnień

   

  udział w warsztatach podróżniczych

   

  13.15-13.30

   

  uroczyste ogłoszenie werdyktu

   

   

  uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień

   

  1). Nagroda główna dla zwycięskiej klasy: WYCIECZKA DO DREZNA na Jarmark Bożonarodzeniowy (dofinansowanie kosztów)
  2). Nagroda publiczności dla klasy wyłonionej w drodze tajnego głosowania uczniów – TYDZIEŃ BEZ PYTANIA
  3). Dyplomy, wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla osób, które wniosą szczególny wkład w organizację imprezy oraz dla tych, którzy w znaczący sposób wyróżnią się swoim talentem, wiedzą lub umiejętnościami

   

  – odbiór nagród

  – podziękowanie uczniów za wspólną zabawę w ramach Europejskiego Tygodnia Języków Obcych

   

  13.30 –15.00

   

  przywracanie ładu i porządku w użytkowanych pomieszczeniach

   

  kontrola pomieszczeń

   

  demontaż aranżacji, porządkowanie łącznika, szatni oraz sali gimnastycznej

      Harmonogram przesłuchań do Talent Show:

  KLASA

  PAŃSTWO

  TERMIN

  1. I TEH

  FRANCJA

  Środa, 8 lekcja

  1. I TR

  WŁOCHY

  Środa, 7lekcja

  1. I TŻS

  NIEMCY

  Środa , 8 lekcja

  1. I TI

  WIELKA BRYTANIA

  Czwartek, 7lekcja

  1. II TEH

  WĘGRY

  Czwartek, 8 lekcja

  1. II TR

  GRECJA

  Czwartek, 8 lekcja

  1. II TŻS

  GRECJA

  Środa , 8 lekcja

  1. II TI

  HISZPANIA

  Środa , 7 lekcja

  1. II LO

  FRANCJA

  Środa, 8 lekcja

  1. III TE

  WĘGRY

  Czwartek, 8 lekcja

  1. III TR

  WŁOCHY

  Czwartek, 7 lekcja

  1. III TŻS

  NIEMCY

  Czwartek, 7 lekcja

  1. III TI

  HISZPANIA

  Środa, 7 lekcja

  1. IV TE

  CZECHY

  Środa, 8 lekcja

  1. IV TR

  WIELKA BRYTANIA

  Środa, 7 lekcja

  1. IV TS

  WIELKA BRYTANIA

  Czwartek, 7 lekcja

  1. IV TI

  CZECHY

  Czwartek, 8 lekcja