Nasi uczniowie oddali hołd poległym żołnierzom oddziału kpt. Jana Kempińskiego „Błyska”

0
462

We wtorek 12 października b.r., na odolanowskim cmentarzu parafialnym, z honorami wojskowymi, pochowano ośmiu poległych żołnierzy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”.. W uroczystościach, jako asysta honorowa poległych, wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Weronika Bryl, Roksana Kurdyk, Kamil Chlasta, Olaf Pera, Jonasz Pollok, Filip Walczak i Dawid Wysocki z klas III Tżs oraz Kamil Słojewski i Oskar Tanaś z klasy IV Tla.

Oddziałem, w składzie którego walczyli polegli żołnierze dowodził kpt. Jan Kempiński ps. „Błysk”. WSGO „Warta”, utworzona została 10 maja 1945 przez byłych członków Okręgu Poznań Armii Krajowej. Oddział „Błyska” był największym i najbardziej aktywnym oddziałem podziemia niepodległościowego działającym na terenie Wielkopolski. Opanowanie Odolanowa, 22 października 1945, było ostatnią akcją oddziału kpt. Kempińskiego. Wycofujący się z miasta oddział natknął się na dwukrotnie silniejszą grupę operacyjną sowieckiego NKWD oraz KBW i UBP . W wyniku starcia oddział został rozbity, a w trakcie walki zginęło prawdopodobnie 24 partyzantów. Rannemu „Błyskowi” i kilku jego żołnierzom udało się uciec. Zabitych żołnierzy komuniści kazali pochować pod płotem, w najbardziej odległej części cmentarza. Łamiąc ten nakaz, ciała zabitych żołnierzy pochodzących z Wielkopolski, przejęły rodziny, pozostałych pochowano w centralnej części cmentarz, władze komunistyczne uniemożliwiły jednak jakiekolwiek upamiętnienie zabitych bohaterów.

Dzięki staraniom środowisk patriotycznych, w 2019 r. pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN rozpoczęli prace na terenie cmentarza parafialnego w Odolanowie. Prace kontynuowane były w 2020 i 2021 r. Podczas prac ujawniono szczątki ośmiu osób, przy których odnaleziono liczne artefakty, m.in.. guziki wojskowe i inne fragmenty umundurowania. Jednoznacznie wskazywało to na szczątki żołnierzy oddziału „Błyska”, którzy polegli pod Odolanowem. Żołnierze kapitana Jana Kempińskiego doczekali się godnego pochówku, a pobrany z ich szczątków materiał kostny daje szansę na ich identyfikację, która miejmy nadzieję, że kiedyś nastąpi.

Pamięć o naszych bohaterach, których bezimienne mogiły rozsiane są po całej Polsce, także tej w przedwojennych granicach, to nasz obowiązek. Po II wojnie światowej sowieci i ich komunistyczni kolaboranci z UB, KBW i z Informacji Wojskowej zamordowali ok. 60 tysięcy polskich patriotów, których ciała wrzucano do bezimiennych dołów, skazując ich na zapomnienie. Najwyższy czas przywrócić pamięć o tych, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę. Cześć i Chwała Bohaterom!

Relację filmową z uroczystości można obejrzeć na stronach:
https://www.youtube.com/watch?v=M0RG4Lp4OAU
https://www.youtube.com/watch?v=pIADSMLmWto