I Powiatowa Olimpiada z Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego

  0
  783

   

  Największą liczbę punktów  z języka angielskiego i I miejsce zdobył Hubert Moskot z Zespołu Szkół Technicznych. Dwa następne miejsca przypadły Aleksandrze Klaczkowskiej i Mieszkowi Pinczewskiemu z  I Liceum Ogólnokształcącego.
  W rywalizacji  z języka niemieckiego trzy pierwsze lokaty przypadły uczniom I Liceum Ogólnokształcącego:  I miejsce – Dawidowi Antczakowi, drugie Aleksandrze Olenderek a  trzecie Annie Woźniak. Laureaci Olimpiady zostali uhonorowani nagrodami książkowymi, które wręczyły Panie Bogusława Prażucha, Sekretarz Powiatu  oraz Dorota Wysz reprezentująca wydawnictwo Macmillan i Hueber .Wszyscy uczestnicy otrzymali na zakończenie rywalizacji pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Przygotowane zostały dla nich także prezentacje w języku obcym oraz  poczęstunek.
  Miła atmosfera, podkreślana przez uczestników, niewątpliwie sprzyjała wymianie doświadczeń oraz budowaniu pozytywnych relacji.
  Serdeczne podziękowania składamy Starostwu Powiatowemu w Pleszewie, gazecie „Życie Pleszewa”, a szczególnie wydawnictwom Macmillan i Hueber , które ufundowały nagrody oraz zorganizowały szkolenie metodyczne dla nauczycieli przeprowadzone przez Panią Dorotę Wysz.
  Wszystkim uczniom, gratulujemy wiedzy  oraz życzymy dalszej motywacji do nauki języków obcych!
  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!
  Organizatorzy: Komisja Języków Obcych ZST