II miejsce w Polsce

0
1517

Sukces Faustyny i Kamila w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik 2018″
7 marca 2018 r. 32 uczniów naszej szkoły, podobnie jak 1500 uczniów z całej Polski, rozwiązywało test składający się z 30 pytań oraz pisało pracę pisemną na zadany temat. W dniu 30 kwietnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Faustyna Suchodolska, uczennica klasy IV tż uzyskała 2 wynik w kraju, zdobywając 37pkt/38pkt i otrzymała tytuł laureata 2 miejsca w Polsce. Natomiast Kamil Dłużak uczeń klasy IV tż otrzymując 33 pkt uzyskał również bardzo dobry wynik na szczeblu krajowym i uzyskał wyróżnienie.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie, które od wielu lat współpracuje merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, czy Uniwersytet Warszawski.
Uczniów do konkursu przygotowywała pani Monika Latańska.