II Powiatowa Olimpiada Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego

0
953

W piątek 21 kwietnia 2017 roku odbyła się, zorganizowana przez nauczycieli języków obcych naszej szkoły, II Powiatowa Olimpiada Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego. W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Pleszewskiego i patronatem medialnym „Życia Pleszewa”. Nagrody dla uczestników zapewniło Wydawnictwo Macmillan i Hueber.
Otwarcia Olimpiady dokonał Pan Eugeniusz Małecki, Wicestarosta Powiatu Pleszewskiego, obecni byli również Pan Artur Kukuła Dyrektor ZST, Pani Dorota Wysz przedstawicielka Wydawnictwa Macmillan i Hueber oraz nauczyciele języków obcych szkół naszego powiatu.
Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym ich umiejętności językowe. Po oddaniu swoich prac mieli możliwość zapoznania się z kluczem testów i zweryfikowania swoich odpowiedzi. W tym czasie komisja sprawdziła ich prace i wytypowała zwycięzców. Z języka angielskiego najlepszy okazał się Dawid Kołodziejczyk ( I Liceum Ogólnokształcące), drugie miejsce przypadło Bartoszowi Dąbrowskiemu ( I Liceum Ogólnokształcące). Trzecie miejsce zajął Hubert Moskot (Zespół Szkół Technicznych). Z języka niemieckiego najlepszą okazała się Sara Skowrońska ( I Liceum Ogólnokształcące), drugie miejsce przypadło Beacie Taczale (Zespół Szkół Politechniczno Przyrodniczych) zaś trzecie miejsce zajął Szymon Delikat (Zespół Szkół Technicznych). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne upominki od Wydawnictwa Macmillan.
Serdeczne podziękowania za wsparcie i patronat składamy Starostwu Powiatowemu w Pleszewie, wydawnictwom Macmillan i Hueber, które ufundowały nagrody oraz gazecie „Życie Pleszewa”.
Wszystkim uczniom dziękując za udział, gratulujemy szerokiej wiedzy wspartej duchem rywalizacji oraz życzymy dalszej motywacji do nauki języków obcych!