INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 ROKU

0
995

W związku z koniecznością złożenia nowych deklaracji do 8 lutego 2021 poszczególne klasy będą wypełniały deklaracje wg poniższego harmonogramu:
IV TE 20 i 22.01.2021 r. w czasie pracowni ekonomiczno-informacyjnej.
IV TI 26.01.2021 r. godz: 8.00 (sala 212)
IV TH 29.01.2021 r. godz: 12.00 (sala 212)
IV TR 27.01.2021 r. godz: 12.00 (sala 212)
IV TŻ 29.01.2021 r. godz: 10.30 (sala 212)
ABSOLWENCI 29.01.2021 r. godz: 13.00 (sala 212)

Wzór deklaracji i instrukcja wypełniania w załączeniu.

Wariant A Wariant B 

Instrukcja wypełniania