Klasa III teh w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

0
1030

Ekonomiści i handlowcy z klasy trzeciej odbyli praktyki zawodowe w laboratoriach Politechniki Poznańskiej. Podczas zajęć praktycznych, w Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii, przygotowywali bussines plan, plakaty i ulotki dla nowej firmy oraz nagrywali swoje wystąpienia w profesjonalnym studio telewizyjnym. Część zajęć poświęcona była również logistyce, reklamie i jej wpływowi na decyzje konsumentów. Uczniowie spotkali się również z doradcą zawodowym. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk.
Podczas pobytu w Poznaniu uczniowie mieli okazję zwiedzić Muzeum Sztuk Użytkowych, Galerię Arsenał oraz podziwiać panoramę Poznania z wieży widokowej Zamku Królewskiego. Na zakończenie pobytu cała grupa zwiedziła tereny Politechniki Poznańskiej i odwiedziła studio Radia Afera.
W ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” uczniowie klasy III teh mają możliwość odbycia płatnych staży zawodowych w firmach. Staże te rozpoczęły sie już w okresie ferii zimowych i mogą być kontynuowane w weekendy i wakacje letnie.