KOMPETENTNI ZAWODOWO

  0
  690

  Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych  biorący udział w projekcie „Kompetentni Zawodowo” w ostatnim tygodniu kwietnia  otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie  zajęć specjalistycznych, zajęć językowych i zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia specjalistyczne odbywały się w trzech grupach:

  • Operator obrabiarek CNC sterowanych numerycznie
  • Rysunek techniczny i obsługa programu AutoCAD
  • SolidEdge 3D

  Łącznie w zajęciach brało udział 65 uczniów z  klas II, III i IV technikum mechatronicznego. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców oraz podniesienie zdolności zatrudnienia dla absolwentów szkół.

  {gallery}20140503{/gallery}