Konkurs na Kalendarz Adwentowy

  0
  512

  1.Cele konkursu :

   

  • poznanie zwyczajów związanych z obrzędami  okresu Bożego Narodzenia w krajach niemiecko – i anglojęzycznych
  •   zaprezentowanie umiejętności językowych
  •  rozwijanie talentów artystycznych i kreatywności oraz wspólna zabawa.

  2.Organizator konkursu.
  Organizatorem konkursu są nauczyciele języków obcych w ZST w Pleszewie
  3. Zadanie konkursowe.
  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kalendarza adwentowego, wieńca adwentowego lub kartki świątecznej z życzeniami w języku angielskim. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie po jednej rzeczy z każdej kategorii. Możliwa jest praca w dwuosobowych zespołach.
  4. Technika wykonania.
  Dowolna.
  5. Termin dostarczania prac.
  Poniedziałek , 30.11.2015r. –  do nauczycieli języków obcych.
  6.Ocena prac.
  Komisja Konkursowa w składzie M. Lindner, A. Kałużna, K. Staszak, A. Waliszewska , M. Pankowiak, K. Szybiak, Z. Szczudlik, D. Niemczewski oceni prace w trzech kategoriach: kalendarz adwentowy, wieniec adwentowy oraz kartka świąteczna z życzeniami w języku angielskim. Trzy najciekawsze prace z każdej kategorii zostaną nagrodzone. Laureaci otrzymają również  ocenę bardzo dobrą (z języka niemieckiego lub angielskiego) za zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od ilości zgłoszonych prac konkursowych w danej kategorii.
  7.Wręczenie nagród.
  Nagrody zastaną wręczone 1.12.2015r. na dużej przerwie w klasie 52.
  8.Kryteria oceniania prac:

  •  własnoręczne wykonanie,
  •  estetyka i staranność wykonania,
  •  ogólne wrażenie,
  •  oryginalne podejście do tematu,
  •  walory plastyczne ( kolorystyka, materiał, dodatki, ciekawa technika),
  •  nieszablonowość

  9. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora i będą prezentowane i wykorzystane  w  naszej szkole.