Konkurs na krótki filmik o Wrocławiu „Świąteczny Wrocław”

  0
  620

  §4Termin

  Konkurs rozpoczyna się wycieczką do Wrocławia w dniu 16.12.2015. Termin nadsyłania prac upływa 22.12.2015r.

  §5 Zasady Konkursu

  1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły złożone z dwóch uczniów/ uczennic

  2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu jak najciekawiej przedstawiającego miasto Wrocław (ludzi, zabytki, atmosferę, zwyczaje, tradycje).

  3. Film należy przesłać drogą mailową do jednego z nauczycieli języków obcych, którzy pełnią rolę opiekunów tej wycieczki (A. Kałużna, M. Lindner, K. Staszak)

  4. Filmy mogą być wykonane dowolną techniką i przy użyciu dowolnych narzędzi (np. telefon komórkowy, smartfon, kamera, aparat fotograficzny, itp.).

  5. Każdy filmik musi posiadać tytuł.

  6.W filmiku użyty może być język polski, niemiecki lub angielski. Film może być również np. niemy lub oparty na muzyce.

  7. Każdy zespół może zgłosić maksymalnie jeden filmik.

  8. Długość filmiku nie powinna przekraczać trzech minut.

  9. Na początku filmiku musi znaleźć się plansza zawierająca tytuł , imiona i nazwiska autorów.

  10. Uczestnicy oświadczają, że są autorami przesłanego filmu.

  §6 Rozstrzygnięcie Konkursu

  1. Filmy będą oceniane 22.12.2015r. przez Komisję Konkursową składającą się z nauczycieli języków obcych, którzy brali udział w wycieczce.

  2. Ocenie podlegać będą: samodzielna praca członków zespołu, kreatywność, niekonwencjonalne podejście do tematu, oryginalne wykonanie oraz zastosowanie się do wymogów zawartych w Regulaminie.

  3. Ogłoszenie wyników nastąpi 05.01.2016r. na dużej przerwie w klasie nr 52.

  §7 Nagrody

  1.Nagrodą główną w Konkursie jest udział zwycięskiego zespołu w wybranym przez siebie sensie filmowym w pleszewskim kinie Hel w terminie do 29.02.2016r.

  2.Nagrodami dla laureatów drugiego i trzeciego miejsca będą kubki z jarmarku bożonarodzeniowego oraz pakiety gadżetów.

  3.Wszyscy Laureaci otrzymają oceny za udział w konkursie zgodnie z regulaminem wewnątrzprzedmiotowego oceniania języków obcych w ZST w Pleszewie.