Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

0
324

W poniedziałek, 27 grudnia , obchodzimy kolejną rocznicę zrywu niepodległościowego naszych przodków. Zrywu, który zdecydował o przyłączeniu Wielkopolski do niepodległej Ojczyzny. Po raz pierwszy, decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej, obchody te zyskują rangę święta państwowego – Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dzięki tej decyzji, od tej chwili, co roku świętować będziemy jedno z nielicznych ZWYCIĘSKICH powstań w naszej historii.

Impulsem do wybuchu powstania stał się przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy, gdzie miał objąć stanowisko premiera rządu RP, zatrzymał się w stolicy Wielkopolski. Jego przemówienie i patriotyczne wystąpienia mieszkańców Poznania, okazujących przywiązanie do Polski, spowodowały brutalną akcję niemieckiego żołdactwa, pewnego swej pozycji i siły. Na Świętym Marcinie, 27 grudnia 1918 roku Niemcy urządzili antypolskie demonstracje – zrywano polskie i alianckie flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, które przerodziły się w otwartą walkę. Zapoczątkowało to powstanie, które doprowadziło do wyzwolenia Wielkopolski spod panowania niemieckiego. Powstanie, choć wybuchło spontanicznie, przygotowywane było o wiele wcześniej przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Konspiratorzy z Poznania, Mieczysław Paluch, Bohdan Hulewicz i Władysław Wyskota – Zakrzewski przekazali także na prowincję hasło „Nie należy dłużej czekać”, co uruchomiło działania spiskowców w Gnieźnie, Jarocinie, Kórniku, Pleszewie, Śremie, Środzie, Kłecku, Wrześni i innych miejscowościach Wielkopolski. Wkrótce nastąpiło zjednoczenie wszystkich oddziałów pod jednym dowództwem. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej utworzył Komendę Główną Wojsk Powstańczych, z kapitanem Stanisławem Taczakiem na czele. Został on tymczasowym dowódcą powstania. W styczniu 1919 roku na stanowisko głównodowodzącego siłami powstańczymi powołany został generał Józef Dowbor-Muśnicki.

Powstanie formalnie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne kończącego I wojnę światową. Było to jedno z nielicznych zwycięskich powstań w dziejach Polski, a zarazem jedyne spośród polskich powstań, które umożliwiło realizację wszystkich założonych celów.

W dniu rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, oddajmy hołd naszym przodkom – zwycięskim Powstańcom.