Odbiór Świadectw Dojrzałości

0
768

Drodzy Absolwenci.

W dniach 11 i 12 08.2020 (wtorek, środa) w godzinach od 9.00 do 12.00 będziecie mogli odebrać Świadectwo Dojrzałości.

Odbiór świadectw odbywać się będzie w miejscu, w którym znajduje się szatnia (wejście od strony boiska).

Proszę aby wewnątrz znajdowały się maksymalnie 3 osoby z maseczką zakrywającą usta i nos.

Przy odbiorze świadectwa konieczne jest posiadanie dowodu osobistego.

Dyrektor szkoły

Artur Kukuła.