Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ALCHEMIK”

0
300

W dniu 01.03.2022 roku 35 uczniów z klas: IV tżs (12), III tżsp (11), III tżeg (8) i I tżf (4) uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ALCHEMIK”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uczniowie startowali w dwóch kategoriach: Junior (I klasy szkół ponadpodstawowych) i Żak (II – V klasy szkół ponadpodstawowych). Zadaniem uczniów było rozwiązanie 30 pytań testu jednokrotnego wyboru i udzielenie odpowiedzi na pytanie opisowe. Uczniów do konkursu przygotowywała Monika Latańska.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2022 roku.

Życzymy powodzenia.