Olimpiada Statystyczna

0
1028

04.12.2019r. w Poznaniu odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej. Naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Pawlak z klasy II TE, Jagoda Urbaniak i Patryk Reśliński z klasy IV TEH.  
W pierwszej części konkursu uczniowie musieli zmierzyć się z testem z jedną odpowiedzią, wielokrotnością odpowiedzi i przypisywaniem wag. Wielokrotność wyboru odpowiedzi nie ułatwiała zadania. Program Olimpiady obejmował treści z przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, podstawy przedsiębiorczości, analiza ekonomiczna,

finanse i bankowość, geografia, biologia i wiedza o społeczeństwie.
Jest to bardzo trudny konkurs, ponieważ należy wykazać się znajomością wiedzy z wielu przedmiotów.
Do zawodów okręgowych przystąpiły 64 osoby. Patrycja Pawlak zajęła 22 miejsce w województwie, Jagoda Urbaniak 28 miejsce a Patryk Reśliński 56 miejsce.
Mimo tego, że nasi uczniowie nie osiągnęli najwyższych lokat, to dobrze poradzili sobie z zadaniami i pytaniami zawartymi w teście.
Udział w olimpiadzie był dla nich możliwością sprawdzenia swojej wiedzy i zdobycia doświadczenia, które pomoże im w kolejnych konkursach.
Opiekę nad konkursem sprawowała p.Monika Gramczewska.