Plan Lekcji

Plan zajęć dydaktycznych dostępny jest w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na stronie

Plan uczniów

1 te
2 te
3 te
3 te-p
4 te
1 tf
1 th
2 th
3 th-p
1 ti
2 ti
3 ti
3 ti-p
4 ti
1 tl
2 tl
3 tl
3 tl-p
4 tla
4 tlb
1 tr
2 tr
3 tr
3 tr-p
4 tr
2 ts
3 ts-p
4 ts
1 tz
2 tz
3 tz
3 tz-p
4 tz