Podsumowanie projektu „Z Pleszewa – ku Niepodległej”

0
844

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wspólnie z pleszewskimi gimnazjalistami i uczniami Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące, wzięli udział w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Muzeum Regionalne w Pleszewie. Projekt ten miał na celu upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego lokalnych bohaterach. W ramach projektu zostały podjęte działania aktywizujące młodzież do godnego upamiętnienia stulecia odzyskania Niepodległości.

Początek realizacji projektu zbiegł się z tegorocznymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Wprowadzeniem do projektu był wykład dr Andrzeja Szymańskiego pt. „Sytuacja polityczna w Wielkopolsce w przeddzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Nasi uczniowie, z klas II i III technikum informatycznego i III technikum mechatronicznego, wzięli także udział w rekonstrukcji walk powstańczych na pleszewskim Rynku. Rekonstrukcja, zorganizowana przez pleszewską Drużynę Tradycji 70pp, odbyła się z udziałem grup rekonstrukcyjnych z całej Wielkopolski, a zaproszeni na nią zostali wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Kolejnym etapem projektu były lekcje tematyczne przeprowadzone dla uczestników projektu w poszczególnych szkołach. Lekcje te były przygotowaniem młodzieży do udziału w grze terenowej pt. „Szlakiem pleszewskich powstańców. Pleszew -¬ Kobyla Góra”. W ramach gry jej uczestnicy wyjechali w rejon Kobylej Góry, gdzie pleszewscy powstańcy wielkopolscy walczyli pod dowództwem ppor. Feliksa Pamina i sierż. Antoniego Kozłowicza. Szczególnie upamiętniony został ppor. Pamin – w Kobylej Górze wytyczono Szlak Powstańczy jego imienia, który zwiedzili uczestnicy projektu. Podsumowanie projektu i jego zakończenie odbyło się w Pleszewskim Muzeum Regionalnym, gdzie wykład pt. „Kompanie Feliksa Pamina” wygłosił Janusz Waliszewski.