Pracownicy

Dyrekcja szkoły

Izabela Mikstacka – Mikuła
p.o. dyrektor
izabela.mikstacka@old.old.zstpleszew.pl

Rafał Lis
wicedyrektor
rafal.lis@old.old.zstpleszew.pl

Lista członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, w roku szkolnym 2021/2022

Aleksandra Waliszewska
Aneta Zacharczuk
Anna Kałużna
Anna Kasprzak
Artur Kukuła
Bogumiła Wójcik
Dariusz Cichy
Dariusz Niemczewski
Dariusz Płócienniczak
Dariusz Załęski
Grażyna Urbaniak
Grzegorz Chraplak
Ireneusz Trzeciak
Iwona Majchrzak
Jacek Mikuła
Janusz Waliszewski
Jerzy Jurdziński
Joanna Sołtysiak
Kamil Meller
Karolina Szybiak
Katarzyna Boruszczak
Katarzyna Mrowicka
Katarzyna Staszak
Krystyna Mastalerek
Lilianna Gramala – Slebioda
Maciej Szczepaniak
Magdalena Wiatrowska
Małgorzata Lindner
Małgorzata Pohl
Marcin Kierzek
Marek Szczepański
Marek Zbaracki
Marta Pankowiak
Monika Gramczewska
Monika Latańska
Monika Nowaczyk
Natalia Tatko
Piotr Hain
Piotr Świderski
Przemysław Paterka
Robert Karczewski
Robert Ratajczak
Romana Siemasz
Róża Dzierbińska – Nowacka
Ryszard Walczak
Sara Stefaniak
Sylwia Depa
Sylwia Skowrońska – Stańczyk
Tadeusz Kocerka
Wojciech Kucharzak
Zbigniew Szczudlik

Pracownicy administracji Zespołu Szkół Technicznych

Barbara Wojtkowska – Podgórska – kierownik administracyjno – gospodarczy
Anita Błaszczyk – główny księgowy
Elżbieta Kajdaniak – sekretarz szkoły
Karina Melka – pomoc administracyjna
Magdalena Szymanek – referent do spraw finansowych