Praktyka w Poznaniu i staże dla uczniów

0
828

Od 20 do 24 listopada uczniowie klasy III teh przebywali w Poznaniu na praktykach zawodowych, które odbyły się w Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach: handlowców i ekonomistów i skupiały się na ćwiczeniach praktycznych. Zadaniem uczniów było m.in. założenie firmy. Uczniowie analizowali rynek, opracowywali logo, dokonywali analizy SWOT, pisali biznes plan, CV, oraz przeprowadzali kilka prezentacji, w tym rozmowę o pracę. Wykonywali także ćwiczenia księgowe w programach Enova365 i Comarch ERP Optima na podstawie podręczników w postaci elektronicznej. Łączyli przy tym umiejętności już posiadane, jak również nabyli wiele nowych.

W ramach zajęć odwiedziliśmy Galerię Sztuki Współczesnej, Centrum Kultury Zamek, Galerię Twarze Awangardy – Artyści I Grupy Krakowskiej, Galerię Miejską Arsenał, a uczniowie obserwowali znajdujące się po drodze firmy pod kątem oferty, doboru siedziby firmy i rozwiązań reklamowych.

Poznaliśmy też kampus politechniki, z nowoczesną biblioteką, salą gimnastyczną wraz z wieloma salami do ćwiczeń różnych sportów, będącą budynkiem pasywnym, oraz unikalne radio studenckie, Radio Afera. Odbyliśmy też szkolenie z doradztwa zawodowego. Na zakończenie, na podstawie wyników tygodniowego zaangażowania oraz wyników testu uczniowie otrzymali certyfikat zaświadczający ukończenie kursu.

Wymiernym efektem praktyk jest możliwości odbycia płatnych stażów w ramach programu. W tym celu uczniowie korzystali z pośrednictwa portalu www.zawodowcy.org, służącego jako baza danych dla ofert pracodawców oraz potencjalnych stażystów, w tym z naszej szkoły. Ta część projektu jest obecnie w fazie przygotowania i będzie realizowana w okresie letnim.

Choć dni pracy były długie (od 8:30 do 16:30 z kilkoma przerwami w trakcie), a praca intensywna, praktyki zawodowe spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem naszych uczniów. Opiekunami praktyk byli Zbigniew Szczudlik i Jacek Mikuła.