„Basen za średnią”

  0
  731


  2. Uczeń, który będzie chciał skorzystać z karnetu musi okazać świadectwo w kasie Parku Wodnego Planty i w kasie nastąpi przyznanie karnetu.
  3. Przyznanie karnetu może nastąpić także w oparciu o listy uczniów potwierdzone przez kierownictwo szkoły zawierające dane osobowe uczniów oraz średnia ocen uzyskanych przez uczniów
  4. Do średniej nie będzie uwzględniana ocena z zachowania.
  5. Karnet nie przysługuje uczniom z oceną z zachowania nieodpowiednią lub naganną.
  6. Karnet przysługuje uczniom od klasy 4 szkoły podstawowej, uczniom gimnazjów oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Pleszewskiego (w przypadku szkół ponad gimnazjalnych niezależnie od miejsca zamieszkania).
  7. Ponieważ samodzielnie z basenu można korzystać od 13 roku życia uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych będą mogli skorzystać z karnetu pod warunkiem przyjścia z opiekunem (opiekun płaci bilet zgodnie z cennikiem).
  8. Karnet ważny będzie w okresie od 28.06.2014r. do 31.08.2014 r.
  9. Wejścia na karnet odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00
  10. Każde wejście na karnet odnotowane będzie na odwrocie karnetu przez pracownika kasy Parku Wodnego „Planty”.
  11. Karnet nie upoważnia do bezpłatnego korzystania ze strefy SPA.
  12. Osoby korzystające z karnetu mają obowiązek stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w Parku Wodnym „Planty”.
  13. W sytuacjach spornych decyzje podejmować będzie kierownictwo Sport Pleszew sp. z o.o.