Rekrutacja

KOMUNIKAT dla kandydatów do szkoły na rok szkolny 2022/2023

Procedura zgłoszenia kandydata:

1 – Zaloguj się do systemu pleszew.edu.com.pl/Kandydat, wypełnij aplikację i wydrukuj
2 – POBIERZ, wydrukuj i wypełnij kartę naboru kandydata
3 – Oba dokumenty podpisz i poproś rodziców lub prawnych opiekunów o podpisanie
4 – Dostarcz dokumenty do sekretariatu szkoły

   

 

 

 

 

 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych NA ROK SZKOLNY 2022/2023 – POBIERZ

Absolwenci szkoły podstawowej zakładają dla siebie indywidualne konto na stronie pleszew.edu.com.pl/Kandydat za pomocą którego od 16 maja 2022 dokonują wyboru szkoły średniej. Konto to można założyć za pośrednictwem nauczycieli w obecnej szkole, samodzielnie lub w szkole, do której uczeń zamierza złożyć dokumenty. Swoją kandydaturę uczeń zgłasza poprzez wydrukowanie za pomocą programu podania i wraz z podpisem rodziców dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru. Pozostałe wymagane dokumenty uczeń dostarcza zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji. Nasza szkoła jest do dyspozycji wszystkich kandydatów i udzieli wszelkiej pomocy przy zakładaniu konta naboru elektronicznego.

Karta naboru do szkoły dla absolwentów szkół podstawowych – POBIERZ

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

proponuje absolwentom szkół podstawowych kształcenie w następujących typach szkół:

Technikum:

– technik handlowiec
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik informatyk
– technik mechatronik
– technik pojazdów samochodowych
– technik ekonomista
– technik logistyk
– technik energetyk
– technik fotografii i multimediów
– technik programista
– technik mechanik

Pobierz deklarację naboru, którą należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20 czerwca 2022 r. godz. 15:00.

Zapoznaj się z wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Technicznych – pobierz dokument

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zapraszamy.