RODACY-BOHATEROM

  0
  492

  W ramach  ogólnopolskiej akcji, organizowanej przez Stowarzyszenie ODRA – NIEMEN,  PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH – BOŻE NARODZENIE 2013, w Zespole Szkół Technicznych zbieramy dary dla naszych, pozostałych na wschodzie Bohaterów – Żołnierzy konspiracji niepodległościowej. Dla naszych Bohaterów jest to ważny znak, że pamiętamy o Nich i o ich dramatycznej
  walce o wolność Ojczyzny i polskość Kresów. U kresu ich życia, w sytuacji gdy państwo nie wypełnia swych obowiązków wobec Nich, to na nas spoczywa obowiązek udzielenia Im wsparcia. Nie wolno nam o Nich zapomnieć.
  Zbiórka żywności ( konserwy, kawa, kakao, czekolada, owoce w puszce, słodycze) i pieniędzy odbywać się będzie do 12 grudnia b.r. i koordynowana jest przez nauczyciela historii Janusza Waliszewskiego.  
  Prosimy o dołączenia kartek świątecznych z życzeniami dla naszych Bohaterów, to  ważny znak naszej pamięci o Nich.