Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

0
1149

28 lutego 2019 roku ekonomistów z drugiej klasy odwiedziła pani Małgorzata Nadera, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej i głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a rękojmią. Omówiła również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem. Uczniowie mogli sprawdzić poznaną wiedzę rozwiązując liczne kazusy.

Dzięki wiedzy wyniesionej z tego spotkania młodzi ekonomiści będą mogli skuteczniej egzekwować swoje prawa, a przede wszystkim będą wiedzieć do kogo zwrócić się o pomoc w razie, gdy konsumenckie prawo zostanie naruszone.