Stypendia naukowo-socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

0
374

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa. Uczniowie mogą składać wnioski do 25 września .
Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie https://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-2021/