Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy ZST

0
1191

We wtorek, 11 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla szkół z rejonu kaliskiego. Wyróżnienie to jest przyznawane uczniom z najwyższą średnią ocen w szkole lub za wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie wiedzy i co najmniej dobre wyniki w pozostałych dziedzinach.

W tym roku w naszej szkole została wyróżniona Aleksandra Melka z klasy IV teh, która potrafi połączyć systematyczną naukę z udziałem w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i zaangażowaniem na rzecz klasy i szkoły.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!