Święto Komisji Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych w ZST

0
943

W piątek 13 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta KEN. Podczas uroczystości przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali oficjalnie przyjęci do Społeczności Szkolnej ZST. Życzenia dla wszystkich jej członków złożyli Dyrektor ZST p. Artur Kukuła, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Alina Świtalska i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Klaudia Witek. Klasy pierwsze aktywnie włączyły się w organizację uroczystości pod opieką p. M. Latańskiej i p. A. Kasprzak. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny recytując wiersze, grając i śpiewając razem ze szkolnym zespołem The Greeners. Wszyscy nagrodzili brawami nowe i stare talenty muzyczne ZST.