UCZNIOWIE Z NASZEJ SZKOŁY STAŻYSTAMI W RAMACH PROJEKTU „CZAS ZAWODOWCÓW”

    0
    710

    W ramach projektu „Czas zawodowców- wielkopolskie kształcenie zawodowe” Politechnika Poznańska organizuje w wakacje atrakcyjne płatne staże. Ich celem jest podniesienie kwalifikacji młodzieży i zwiększenie szans zdolnych uczniów na ciekawe zatrudnienie. Staże przeznaczone są dla uczestników, którzy odbyli objęte projektem praktyki zawodowe w laboratoriach Politechniki Poznańskiej. Rekrutacja do tego projektu polegała na zgłoszeniu przez szkołę chętnych uczniów. O przyjęciu na staż decydowała ilość punktów uzyskana na podstawie dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

    Weronika Hadrych, Ilona Pera, Karolina Winiecka i Oliwia Famulak z klasy III Technikum Ekonomicznego oraz Patryk Wosiek z klasy III Technikum Informatycznego uzyskali w wyniku kwalifikacji wysoką ilość punktów umożliwiającą im podjęcie stażu i znaleźli się w elitarnej grupie uczniów, którzy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje w prestiżowych firmach. Gratulujemy:)