Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych upamiętnili ofiary Niemieckiego Obozu w Konstantynowie Łódzkim

0
1221

W sobotę 19 maja br., w rocznicę odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu w Konstantynowie Łódzkim (Lager in Konstantinov) odbyły się uroczystości, w których udział wzięli pleszewscy kombatanci oraz uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych.
Grupa 27 uczniów naszej szkoły z klas: I te, I tl, I th, I tż i II teh, pod opieką Jerzego Jurdzińskiego i Janusza Waliszewskiego oddała hołd ofiarom niemieckiego bestialstwa, wśród których przeważały kobiety, dzieci i osoby starsze. Na terenie Konstantynowa Łódzkiego, w styczniu 1940 roku Niemcy utworzyli obóz przesiedleńczy (Durchgangslager Konstantinow) dla wypędzonych z Wielkopolski i Pomorza Polaków. Obóz, mieszczący się w fabryce włókienniczej przy ulicy Łódzkiej 27, został następnie przekształcony w obóz etapowy dla robotników przymusowych a następnie w obóz dla dzieci przeznaczonych do wynarodowienia. W latach 1940 – 1945 przez mury obozu przeszło ponad 42.000 więźniów, głodzonych, katowanych i zmuszanych do katorżniczej pracy. Spośród nich życie straciło co najmniej 1200 osób. Obóz uległ likwidacji w styczniu 1945 roku. Uczestnicy obchodów złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz pod pomnikiem przed  budynkiem  przy ul. Łódzkiej 27, gdzie mieścił się niemiecki obóz a następnie wzięli udział we mszy św. w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, odprawionej w intencji ofiar obozu. Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu konstantynowskim, gdzie upamiętniono ofiary Obozu.