WAMPIRIADA 2018 – XXXIII Wampiriada w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie

0
912

W poniedziałek, 26 marca  w naszej Szkole odbyła się kolejna, XXXIII Wampiriada. Tradycja honorowego oddawania krwi przez naszych uczniów rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy jeszcze w pleszewskim szpitalu istniała stacja krwiodawstwa. Po jej likwidacji krew oddajemy w Akcjach organizowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Ostatnia akcja zgromadziła 75  dawców, spośród których krew oddało 55 osób. Oznacza to, że oddaliśmy prawie 25 litrów tego najcenniejszego płynu, ratującego życie i zdrowie innych. Wszystkim, którzy zdecydowali się podzielić tym co najcenniejsze – własną krwią, serdecznie dziękujemy.