Ważny komunikat – stypendium

    0
    661

    Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie informuje, że została podjęta uchwała w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej dla uczniów, studentów i słuchaczy. Zainteresowani uczniowie i absolwenci oraz ich rodzice mogą pobierać wnioski w sekretariacie szkoły.

    Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami uczniowie składają w  Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pleszewie (parter, pokój nr 3) w terminie do 25 września 2013.