Święto Niepodległości „na Zielonej”

    0
    511

    Święto Niepodległości to bodaj najważniejsze z polskich świąt państwowych. Gdyby 95 lat temu, 11 listopada 1918 roku, nasi przodkowie nie mieli w sobie miłości do Ojczyzny i determinacji dziś nie mieli byśmy czego świętować. Warto przy okazji tego święta, wspominając Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego czy innych Ojców Niepodległości, zastanowić się nad wielkością czynu Tych wszystkich, którzy wywalczyli Niepodległą i jej granice. Dzień 11 listopada 1918 roku nie kończył a właśnie zaczynał proces budowy niepodległego państwa, które wbrew zaborcom i przy obojętności Europy, po 123 latach niewoli ponownie pojawiała się na mapach kontynentu. Warto zastanowić się wreszcie co my robimy aby kontynuować dzieło naszych przodków, którzy wielokrotnie rzucali na szalę wszystko, nawet życie. Dziś Im wszystkim należy się szacunek i hołd; bez ich wysiłku Polski po prostu by nie było. Rozumieli to, ponosząc najwyższą ofiarę, żołnierze wojny z bolszewikami w 1920 r, wojny obronnej w 1939 r. żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i uwolnieni z sowieckich łagrów żołnierze berlingowcy. Rozumieli to doskonale Ci wszyscy, którzy tworzyli konspiracyjne struktury Polskiego Państwa Podziemnego toczący walkę z dwoma okupantami. Rozumieli to Żołnierze Niezłomni antykomunistycznego podziemia wierni przysiędze i walczący do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku a także Ci wszyscy, którzy sprzeciwiali się komunistycznemu totalitaryzmowi. Dziś po 95 latach zapytajcie siebie: CZY JA TO ROZUMIEM?

    {gallery}20131111{/gallery}