Współpraca Politechniki Poznańskiej z Zespołem Szkół Technicznych w projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”

  0
  557

  Cel projektu to podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez takie działania jak:
  – organizacja praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców,
  – utworzenie na potrzeby realizacji praktyk zawodowych dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego (w Poznaniu i w Pile) wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk,
  – stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego – Systemu Zawodowcy,
  – opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika i wdrożenie ich w 35 szkołach,
  – przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia,
  – realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w oparciu o opracowane programy kształcenia,
  – wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ICT.
  – wdrożenie w 35 szkołach systemu kształcenia e-learningowego.
  Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów praktyk zawodowych dla uczniów techników, które w ramach projektu zostały uruchomione na Politechnice Poznańskiej.