XXXII Wampiriada w ZST na Zielonej

0
712

We wtorek 7 listopada  w naszej Szkole odbyła się kolejna, XXXII Wampiriada. Tradycja honorowego oddawania krwi przez naszych uczniów rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy jeszcze w pleszewskim szpitalu istniała stacja krwiodawstwa. Po jej likwidacji krew oddajemy w Akcjach organizowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Ostatnia akcja zgromadziła 88  dawców, spośród których krew oddało 68 osób. Oznacza to, że oddaliśmy ponad 30 litrów tego najcenniejszego płynu ratującego życie i zdrowie innych. Razem z naszymi uczniami w akcji udział wzięli także pleszewscy krwiodawcy. Im wszystkim serdecznie dziękujemy.