Zakończenie projektu „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”

  0
  660

   

  Program drugiego dnia konferencji to m.in. mentoring, tutoring i coaching z punktu widzenia ucznia i nauczyciela oraz warsztaty w grupach dla dyrektorów, nauczycieli i młodzieży.
  Na zakończenie konferencji pani Magdalena Werner Koordynator Projektu w krótkich słowach podsumowała 3-letnia pracę i podziękowała wszystkim za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

  „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” to 3-letni projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. Celem Projektu było zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości i umiejętności uczenia się.  
  W ZST w Pleszewie w  Projekcie brało udział 45 uczniów  w 5 Zespołach Badawczych (3 matematyczne, chemiczny, przedsiębiorczość). Opiekunami zespołów byli:  Monika Latańska,  Piotr Hain, Lilianna Gramala-Slebioda, Barbara Kałużna, Justyna Kornaga.
  Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” zakładał realizację: zajęć pozalekcyjnych z matematyki, chemii i przedsiębiorczości; zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów na wykłady, imprezy, obozy naukowe i edukacyjne;  szkolnych pikników i konferencji popularyzujących naukę; wystaw i prezentacji promujących osiągnięcia naukowe; kompleksowego doradztwa zawodowego.
  W ramach realizacji zadania „Podróże Innowacyjni globalnie” uczniowie brali udział w wyjazdach do Poznania na Uniwersytet Przyrodniczy, Interaktywnego Centrum Nauki EKSPERYMENTARIUM w Łodzi oraz do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego a także do Zakładu Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie.

  Uczestnicy Projektu realizowali również zadanie „Paszporty edukacyjne” uczestnicząc w wyjeździe na Targi Edukacyjne do Poznania,  Festiwal Nauki zorganizowany przez Uniwersytet Zielonogórski, Planetarium w Toruniu oraz Uniwersytet Wrocławski z Wieżą Matematyczną w której znajduje się jedyna w Polsce meridiana.
  Uczniowie uczestniczyli też w obozach naukowych w Człuchowie i Sulechowie.   

  Podczas zajęć pozalekcyjnych pracowali w grupach nad projektami badawczymi.
  W ramach realizacji Projektu zorganizowano Piknik Młodych Naukowców  podczas którego uczestnicy Projektu mogli pochwalić się efektami swojej pracy przed gimnazjalistami powiatu pleszewskiego.
  W ostatnim roku Projektu głównym celem zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz poszerzenie wiedzy przydatnej podczas kontynuacji nauki na wybranym kierunku studiów. Efektem tej pracy są zeszyty zadań testowych.

  Najlepszą oceną Projektu będą wypowiedzi uczniów:
  Judyta Nowacka (w11m2):   Projekt pomaga mi w przygotowaniu do matury. Pozwolił mi na integrację z innymi ludźmi podczas obozu i wycieczek. Projekt dostarczył mi wiele miłych wrażeń oraz nauki poprzez zabawę.
  Karolina Kubicka (w11m2):  W czasie trwania obozów poznałam wielu sympatycznych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt. Zajęcia z projektu pomagają mi w przygotowaniu do matury.
  Kornelia Kostek, Pleszew (w11m1):   Dzięki projektowi poznałam nowych ludzi i odwiedziłam ciekawe miejsca. Projekt dał mi większe szanse na rozwój w przyszłości. Trudno powiedzieć, co było jedną najważniejszą rzeczą w projekcie, ponieważ wszystkie elementy były ze sobą powiązane.
  Krystian Urbaniak, Pleszew (w11m1):  Dzięki projektowi to czego nie zrozumiem na lekcji, nadrobię tutaj – na zajęciach. Najważniejsze jest to, że mogę się edukować. Na zajęciach pozalekcyjnych jest mniejsza grupa i mogę się lepiej uczyć.