ZST na XXII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym

0
1040

25 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie odbyły się eliminacje rejonowe XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Do etapu wojewódzkiego dostało się 7 drużyn. Najlepszą okazała się drużyna Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Zwycięzcy uczniowie to Albert Bandzwołek, Mateusz Marciniak, Jacek Maciejewski. Mistrzem indywidualnym został również uczeń ZST Pleszew Jacek Maciejewski. 10 maja zwycięska drużyna południowej Wielkopolski wzięła udział w turnieju wojewódzkim w Pile. Uczniowie w w/w składzie zajęli wysokie 5 miejsce w województwie. Jak co roku uczniów przygotowywał do konkursu nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Ireneusz Trzeciak. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu testów z zakresu przepisów ruchu drogowego, historii motoryzacji oraz zadań praktycznych: jazda sprawnościowa motorowerem, jazda samochodem po torze sprawnościowym z talerzem Stewarda, zasad przeprowadzania codziennej obsługi pojazdu oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na szczególną pochwałę zasługują uczniowie kończący w tym roku Szkołę: Albert Bandzwołek i Jacek Maciejewski, którzy w ubiegłym roku po wygraniu eliminacji Wojewódzich (jako pierwsza szkoła w historii z rejonu byłego woj. kaliskiego)
brali udział  w eliminacjach centralnych w Białymstoku.